Skip to main content
Rad Power Bikes - Import (Aug2023)

Hoe kunnen we je helpen?

Gids voor afstelling van de standaard

Veel e-bikes van Rad Power Bikes zijn uitgerust met een afstelbare zijstandaard.

Door de lengte van de standaard aan te passen, verandert de hoek waaronder de fiets op de uitgeklapte standaard geparkeerd staat. Dit kan handig zijn om een geparkeerde fiets in evenwicht te houden op een oneffen ondergrond.

Door het plaatsen van bagage of passagiers zonder de fiets vast te houden, kan de fiets kantelen, waardoor schade of letsel kan ontstaan. Een standaard is ontworpen om een lege, onbeladen fiets op een harde, vlakke en stabiele ondergrond te ondersteunen. Hij is niet ontworpen om de fiets stabiel te ondersteunen bij het laden/lossen van bagage of het op-/afstappen van passagiers. Houd de e-bike altijd vast tijdens het laden/lossen van bagage of het op-/afstappen van passagiers.

Volg de stappen in deze gids om de standaard van je e-bike zo nodig af te stellen.

Als je er niet zeker van bent dat je alle stappen met succes en veilig kunt uitvoeren, raden we je aan het werk te laten uitvoeren of controleren door een gerenommeerde fietsenmaker.

Je hebt nodig:

 • 4 mm-inbussleutel
 • Een vriend of een fietsstandaard om de fiets tijdens het afstellen veilig rechtop te houden.
  1. Maak de fiets gereed voor onderhoud. Schakel de fiets uit, verwijder de accu en houd MODE (of de aan/uit-knop) ingedrukt om de restspanning te ontladen.
  2. Klap de standaard uit om de stand van de fiets te controleren. Begin op een vlakke ondergrond en zet de fiets op de standaard. Controleer de hoek van de fiets en bepaal of je de standaard korter of langer wilt maken.
  3. Lokaliseer de afstelbout van de standaard. Bij de meeste modellen bevindt de stelbout van de standaard zich aan de achterkant ongeveer halverwege op de standaard (hieronder omcirkeld).
   Kickstand.png
  4. Stel de zijstandaard af.
   1. Laat een vriend of een fietsstandaard de fiets veilig en stevig rechtop houden, zodat de fiets niet op de zijstandaard steunt.
   2. Gebruik een 4 mm-inbussleutel en draai de stelbout van de standaard iets los (niet verwijderen).
   3. Duw of trek voorzichtig aan het onderste deel van de standaard om de standaard korter of langer te maken. Hoe korter de standaard, des te verder de fiets zal overhellen wanneer deze op een vlakke ondergrond wordt ondersteund; door een langere standaard blijft de fiets meer rechtop op de standaard staan op een vlakke ondergrond. 
    kickstand adjustment.gif
   4. Als de standaard op de gewenste lengte is afgesteld, draai dan met een 4 mm-inbussleutel de stelbout van de standaard stevig vast.
  5. Controleer de hoek van de fiets. Klap de standaard uit en laat de fiets op de standaard steunen om de stand van de fiets te controleren, nadat de standaard is afgesteld. Zorg ervoor dat de fiets onder een geschikte hoek stevig op de standaard steunt en niet naar een van beide richtingen kan omslaan.

Bagage op de fiets en/of het gebruik van de standaard op een helling kan de stabiliteit van de fiets beïnvloeden als deze op de standaard staat. Ga er niet vanuit dat de fiets stabiel en gebalanceerd staat wanneer je de standaard gebruikt. Controleer of de e-bike gegarandeerd stabiel en in evenwicht op de standaard staat, voordat je je blik afwendt of wegloopt.

 1. Herhaal stap 4 om de zijstandaard zo nodig opnieuw af te stellen.
 2. Controleer na het afstellen nogmaals of de stelbout van de standaard stevig is vastgedraaid.

De standaard is niet ontworpen om te worden gebruikt tijdens het laden van vracht of het opstappen van een passagier. Je MOET de fiets vasthouden tijdens het laden van bagage of het opstappen van een passagier. Houd de e-bike altijd vast tijdens het laden/lossen van bagage of het op-/afstappen van passagiers.

 1. Plaats de accu weer en test de fiets volledig tijdens een proefrit.
 • Was this article helpful?