Skip to main content
Rad Power Bikes - Import (Aug2023)

Hoe kunnen we je helpen?

Gids voor het bedienen van de motor

Alle Rad Power Bikes e-bikes die in Europa worden verkocht, zijn voorzien van trapondersteuning en ondersteuning door de motor via een twist-power-assist hendel.

Klik op een van de kopjes hieronder voor meer informatie over hoe je de motor van je fiets bedient.

Trapondersteuning (Pedal Assist / PAS)

Zo werkt trapondersteuning

Trapondersteuning (PAS) kun je tijdens het fietsen inschakelen, je krijgt dan ondersteuning van de motor om het trappen makkelijker te maken.

Trapondersteuning maakt gebruik van een cadanssensor die in de aandrijflijn van de fiets is ingebouwd. De sensor detecteert wanneer de fietser de pedalen ronddraait en vertelt de elektromotor om het gekozen niveau van trapondersteuning te bieden (PAS 0-5 op de meeste modellen en 0-4 op de RadRunner en RadMission).

Bedieningsknoppen van de trapondersteuning

Remote.jpg giphy (2).gif


Fietsen met trapondersteuning  

Je gebruikt de pijlen op de afstandsbediening op het LCD-display aan de linkerkant van het stuur om een ​​niveau van trapondersteuning te selecteren (niveau 0 t/m 5 op de meeste modellen en 0 t/m 4 op de RadRunner). Niveau 1 is het laagste niveau van trapondersteuning en niveau 5 is het hoogste niveau. Niveau 0 geeft aan dat de trapondersteuning niet actief is. Begin met ondersteuningsniveau 0 of 1 en voer het niveau daarna pas op.

 1. Oefen op een plek zonder obstakels. Zorg ervoor dat je stevig op de fiets zit en klaar bent om met trapondersteuning te rijden voordat je begint te trappen. Houd het stuur met beide handen vast en wees voorbereid om indien nodig de remhendels aan te trekken.
 2. Start met trapondersteuningsniveau 1.  ‘PAS 1’ is het standaard PAS-niveau en je kunt dit opvoeren als de omstandigheden dat toelaten.
 3. Begin met trappen. Wanneer je begint te trappen, activeert de cadanssensor de motor na 1 tot 2 seconden.
 4. Fiets soepel met je e-bike van Rad Power Bikes!Als je stopt met trappen en de remhendels niet aantrekt, is er een vertraging van 1-2 seconden voordat de trapondersteuning wordt uitgeschakeld. Dit is bedoeld om het veelvuldig aan- en uitzetten van de trapondersteuning te verminderen wanneer je even stopt met trappen (bijvoorbeeld om je voet op de pedalen te verschuiven of even anders te gaan zitten).
 5. Trapondersteuning uitschakelen. Stop met trappen (trapondersteuning blijft enkele seconden actief nadat je bent gestopt met trappen)of knijp in de remhendels om de ondersteuning onmiddellijk uit te schakelen.

Als de twist-power-assist, remhendels, trapondersteuning of verlichting niet normaal werken, of zo nu en dan haperen, stop dan onmiddellijk met het gebruik van je e-bike en neem contact op met Rad Power Bikes Productondersteuning voor hulp. 

Twist Power Assist

Zo werkt de draaiknop 

De draaigreep (twist power assist) bevindt zich aan de rechterkant van het stuur en kan met een draai aan de handgreep worden gebruikt om de fiets met 6 km/u vooruit te bewegen zonder te trappen.

De twist power assist wordt ingeschakeld door deze langzaam en voorzichtig in verschillende stappen naar je toe te draaien. Hoe meer je draait, hoe krachtiger de ondersteuning van de twist power assist.Zodra de twist-power-assist is losgelaten of er in de remmen wordt geknepen, wordt de ondersteuning van de motor onderbroken en kan de twist-power-assist de fiets niet langer voortduwen. Hou altijd een hand op de remhendel en wees voorbereid om de hendel aan te trekken om de twist power assist uit te schakelen indien nodig, of zet de fiets uit om te voorkomen dat je per ongeluk aan de twist-power-assist draait.

Twist Power Assist

giphy (1).gif


 

PVoorkomen dat je de trapondersteuning of twist power assist per ongeluk gebruikt

Er zijn diverse manieren om ervoor te zorgen dat ondersteuning van de motor alleen geactiveerd wordt als je dat wilt of nodig hebt.

Stel de trapondersteuning in op 0

Door op de pijl naar beneden (of min-knop) op de afstandsbediening van het display te drukken totdat het display trapondersteuning nul (‘PAS 0’) aangeeft, zorg je ervoor dat de pedaalsensor geen ondersteuning geeft wanneer de pedalen ronddraaien.

Voorkomen dat de twist power assist geactiveerd wordt

Modellen uit 2020: De twist-power-assist is beschikbaar voor gebruik wanneer de fiets aan staat en kan worden geactiveerd door de draaiknop naar je toe te draaien. Zet de fiets uit, of zorg ervoor dat je niet per ongeluk aan de knop draait als het niet nodig is.

Modellen uit 2019 of eerder: De twist power assist is beschikbaar als de fiets aan staat én de knop links van de twist power assist is ingedrukt. Als de twist power assist-knop wordt ingedrukt (zodat hij een beetje uitsteekt), wordt hij gedeactiveerd en kan dan niet - opzettelijk of per ongeluk - worden ingeschakeld door aan de draaiknop te draaien.

Remmen

Als je in een of beide remhendels knijpt terwijl je de twist power assist of trapondersteuning gebruikt, wordt een schakelaar geactiveerd die de motor alle elektrische ondersteuning naar de fiets automatisch uitschakelt.

De fiets uitzetten

Je kunt het elektrische systeem van de e-bike uitschakelen door de MODE-knop op de afstandsbediening van het display ongeveer drie seconden ingedrukt te houden totdat het LCD-display uitgaat. Op deze manier kun je de e-bike als een traditionele fiets gebruiken met alleen de pedalen en voorkom je dat je de trapondersteuning of twist power assist per ongeluk gebruikt.

Als de twist power assist, remhendels, trapondersteuning of verlichting niet normaal werken, of zo nu en dan haperen, stop dan onmiddellijk met het gebruik van je e-bike en neem contact op met Rad Power Bikes Productondersteuning voor hulp.

Loopmodus

Zo werkt de loopmodus

Alle e-bikes van Rad Power Bikes hebben een loopmodus.

De loopmodus is een functie waarmee de motor de fiets met een relatief langzame, constante snelheid kan verplaatsen, zodat je naast de fiets kan lopen met de handen aan het stuur, zonder het volledige gewicht van de fiets te hoeven duwen. Dit kan erg handig zijn als je met de fiets een steile heuvel oploopt (een helling van meer dan 15%).

Meer informatie over fietsen door heuvelachtig terrein lees je  HIER.


De loopmodus activeren

 1. Ga naast de fiets staan. Houd het stuur vast bij de rechterhandgreep en remhendel.
 2. Druk op de pijl omlaag op de afstandsbediening en houd deze ingedrukt. Houd op de afstandsbediening met LCD-display aan de linkerkant van het stuur de pijl omlaag (linksonder) of de knop op het LED-display (rechtsonder) ingedrukt gedurende de hele tijd dat je de loopmodus wilt gebruiken. In de loopmodus kan het even duren voordat de motorondersteuning op gang komt.
  Remote-1.jpg LED Display Markup.jpg
 3. Laat de knop op de afstandsbediening los om de loopmodus uit te zetten. Zodra je de knop met de pijl omlaag op het LED-display loslaat, stopt de motorondersteuning onmiddellijk.

De loopmodus mag alleen worden gebruikt als je van de fiets bent afgestapt en met beide handen aan het stuur. Houd altijd ten minste één hand op een remhendel om de motorondersteuning indien nodig snel te kunnen uitschakelen en om de controle over de fiets te behouden.

Meer informatie over de loopmodus vind je in ons artikel over Kenmerken en werking van het LED-display.

Voor je gaat fietsen moet je als gebruiker van onze e-bikes weten hoe je de motor moet bedienen. Wees extra voorzichtig wanneer je de twist power assist of trapondersteuning voor het eerst gebruikt. Zorg ervoor dat je de ondersteuning van de motor op de juiste manier gebruikt en oefen ermee om schade, ernstig letsel en/of overlijden te voorkomen.

Klik HIER voor meer informatie over de motoren van Rad Power Bikes.

 • Was this article helpful?