Skip to main content
Rad Power Bikes - Import (Aug2023)

Hoe kunnen we je helpen?

Gids voor montage van het bagagenet

Volg de onderstaande stappen voor de productinformatie en onderhoudsinstructies voor het bagagenet.

Als je er niet zeker van bent dat je alle stappen met succes en veilig kunt uitvoeren, raden we je aan het werk te laten uitvoeren of controleren door een gerenommeerde fietsenmaker.

  1. Maak de fiets gereed voor onderhoud. Schakel de fiets uit, verwijder de accu en houd MODE (of de aan/uit-knop) ingedrukt om de restspanning te ontladen.
  2. Klik HIER voor de productinformatie en de onderhoudsinstructies.
  3. Als het accessoire is gemonteerd, plaats dan de accu weer en test de fiets volledig tijdens een proefrit!

Elastische spanners en netten kunnen met hoge snelheid losschieten en daardoor een risico vormen op ernstig letsel, waaronder letsel aan het gezicht en de ogen. Draag een veiligheidsbril tijdens het uitrekken van elastiek en tijdens het vast- en losmaken van haken om de ogen te beschermen tegen ernstig letsel en/of verlies van het gezichtsvermogen.

Terugverende haken en elastische spanners zijn gevaarlijk. Haken kunnen onder diverse omstandigheden terugspringen, zoals door uit de hand glijden of losraken. De bevestigde haak kan wegglijden of breken, het elastiek kan breken, enz. Controleer dit product voor elk gebruik op tekenen van beschadiging of slijtage; GEBRUIK dit product NIET als er tekenen van beschadiging of slijtage zijn.

Gebruik dit product met de nodige voorzichtigheid en volg de onderstaande gebruiksadviezen om het risico op letsel te vermijden of te beperken.

Het niet naleven van de onderstaande richtlijnen kan ertoe leiden dat het product onherstelbaar defect raakt of losraakt met het risico op een ongeval met schade aan het product, de fiets of eigendommen en ernstig of fataal letsel.

  • Was this article helpful?