Skip to main content
Rad Power Bikes - Import (Aug2023)

Hoe kunnen we je helpen?

De Radmini inklappen en uitvouwen

De RadMini is ontworpen om in het midden van het frame dubbel te vouwen en bij de stuurpen en de pedalen in te klappen - volledig zonder gereedschap!

Klik op een kopje hieronder en volg de instructies om de RadMini in te klappen en uit te vouwen.

Wees bij het inklappen en uitvouwen voorzichtig en houd vingers, kleding enz. uit de buurt van scharnieren en mogelijke beknellingspunten om letsel te voorkomen. Zorg ervoor dat het frame goed recht is uitgevouwen en de bevestigingen zijn vastgemaakt voordat je gaat fietsen.

RadMini Frame

RadMini-frame inklappen

 1. Ga aan de linkerkant van de fiets staan en zorg ervoor dat de cranks evenwijdig aan de grond zijn, zodat de linker crank naar voren is gericht en de rechter crank naar de achterkant van de fiets wijst.
  RadMini Unfolded1.jpg
 2. Open het framescharnier en klap het frame in
  1. Klap de snelspanhendel van het framescharnier omlaag, zodat deze in het verlengde van de schroefas staat (parallel aan de grond).
  2. Klap de snelspanhendel uit het framescharnier naar rechts tot de schroefas haaks op het fietsframe staat.
  3. Trek de snelspanner van het framescharnier omhoog om de borgpen te ontgrendelen en klap tegelijkertijd het framescharnier open. Laat de hendel los zodra de borgpen vrij is van het scharnier.
  4. Draai het voorwiel iets naar links en klap het frame dubbel tot beide wielen naast elkaar staan. Laat de fiets op de framestandaard onder de trapas zakken.
   radmini folding.gif
 3. Zet het framezo nodig vast met de strook klittenband. Kantel de fiets op het voorwiel voor transport of til hem zo nodig voorzichtig of met hulp op.
  RadMini Velcro Strap.jpg

Als je de fiets op het achterwiel kantelt, kan het pedaal ronddraaien en tegen het voorwiel schuren waardoor er beschadigingen aan het oppervlak kunnen ontstaan. Verwijder de accu om het gewicht van de fiets te verminderen en wees voorzichtig bij het optillen van de fiets. Vraag zo nodig om hulp aan een andere persoon om de fiets op te tillen.


RadMini-frame uitvouwen

 1. Maak de strook klittenband los indien van toepassing, en bewaar deze.
 2. Vouw het frame uit en klik het framescharnier vast..
  1. Klap het voorwiel recht  tot het frame is uitgevouwen en beide helften van het scharnier elkaar raken.
  2. Trek de snelspanner van het framescharnier omhoog om de borgpen te heffen. Duw tegelijkertijd het fietsframe recht zodat het scharnier volledig gesloten is. Laat vervolgens de hendel los om de borgpen in het framescharnier te vergrendelen.
  3. Klap de schroefas van de snelspanner naar voren totdat deze parallel aan het frame staat.
  4. Kantel de snelspanhendel omhoog om het framescharnier veilig vast te klemmen. De benodigde kracht voor het dichtklappen van de snelspanhendel is voldoende als er korte tijd een afdruk van de hendel in je duim zichtbaar blijft.
   radmini_latch_2_compressed.gif
 3. Bevestig de strook klittenband aan het frame.
 4. Test de fiets volledigna het uitvouwen van het frame, voordat je gaat fietsen.

Stuurpen van de RadMini- en RadMini Step-Thru

De stuurpenverlenger afstellen

De hoogte van het stuur kan worden afgesteld m.b.v. de stuurpenverlenger. Deze procedure is gelijk bij de RadMini en RadMini Step-Thru.

 1. Open de snelspanhendel op de stuurpenverlenger (hieronder weergegeven).
  RadMini stem riser lever.gif
 2. Zet het stuur hoger of lager afhankelijk van de voorkeur van de berijder.
  Lower handlebar.gif
 3. Sluit de snelspanhendel van de stuurpenverlenger zorgvuldig.
  Close lever.gif

Stuurpen inklappen

Bij de RadMini en RadMini Step-Thru kan de stuurpen op dezelfde wijze ingeklapt en uitgevouwen worden.

 1. Houd de rode knop ingedrukt op de grendel van het stuurpenscharnier en duw de grendel omlaag.
 2. Kantel de stuurpen omlaag naar de zijde tegenover de grendel.
  radmini handlebar folding.gif

Stuurpen uitvouwen

 1. Kantel het stuur omhoog totdat het scharnier is gesloten. Wees voorzichtig en houd vingers, kleding enz. uit de buurt van de grendel.
 2. Kantel de grendel omhoog en druk deze tegen de stuurpen totdat de rode knop op de grendel vastklikt. In de vergrendelde stand kan de grendel niet bewegen.
  radmini handlebar unfolding.gif

Zorg er altijd voor dat het scharnier van de stuurpen is vergrendeld voordat je de fiets verplaatst of gaat fietsen.

RadMini Pedalen

Pedalen inklappen

Op de Radmini kunnen de pedalen op dezelfde wijze ingeklapt en uitgevouwen worden.

 1. Zorg ervoor dat de cranks evenwijdig aan de grond zijn, waarbij de ene crank naar voren is gericht en de andere crank naar de achterkant van de fiets wijst.
 2. Druk op het pedaal en vouw het naar de crank. Herhaal dit bij het andere pedaal.
  radmini pedals folding.gif

Pedalen uitvouwen

 1. Vouw het pedaaluiteinde uitzodat het parallel aan de grond staat. Het pedaal maakt een klikgeluid wanneer het op zijn plaats wordt vergrendeld. Herhaal dit bij het andere pedaal.
 2. Controleer of beide pedalen vergrendeld zijn in de uitgevouwen stand voordat je gaat fietsen.
  radmini pedals unfolding.gif
 • Was this article helpful?