Skip to main content
Rad Power Bikes - Import (Aug2023)

Hoe kunnen we je helpen?

RadRhino 6 Plus Gids voor het controleren van stekkers

Het inspecteren van de stekkers en controleren of ze goed aangesloten en onbeschadigd zijn, kan helpen bij het oplossen van elektrische storingen en ervoor zorgen dat je veilig en met plezier blijft fietsen.

Na verloop van tijd kan een stekker op je e-bike lostrillen, waarna deze opnieuw moet worden aangesloten. Als dat gebeurt, verschijnt er mogelijk een foutmelding of kun je je fiets niet inschakelen. Controle van de stekkers kan dan helpen het probleem op te lossen.

Als je er niet zeker van bent dat je alle stappen met succes en veilig kunt uitvoeren, raden we je aan het werk te laten uitvoeren door een gerenommeerde fietsenmaker.

Overzicht

Tijdens de procedure moet je de fiets uitschakelen, de accu verwijderen, de restspanning ontladen, de stekker loskoppelen en inspecteren (foto's maken van sporen van vocht, vuil of beschadigingen), de stekker weer voorzichtig aansluiten, de accu weer plaatsen en controleren of het probleem is verholpen als je de fiets inschakelt. Herhaal de procedure bij elke stekker tot het probleem is verholpen.

Verzamel het benodigde gereedschap:

 • Zijkniptang om de kabelbinders voor bevestiging van de kabels door te knippen,
 • Een camera om foto's te maken van vocht, vuil of beschadigingen voor Productondersteuning van Rad Power Bikes,
 • Een 2,5 mm-inbussleutel
 • Phillips-kruiskopschroevendraaier en
 • Vervangende kabelbinders voor bevestiging van de kabels nadat de procedure is voltooid

Voordat je start

 1. Maak de fiets gereed voor onderhoud. Schakel de fiets uit, verwijder de accu en houd de aan/uit-knop ingedrukt om de restspanning te ontladen.
 2. Controleer de elektrische contacten op de accu en in de accuhouder. Als de contacten vuil, beschadigd of nat is, moet dit onderdeel mogelijk worden vervangen. Maak een foto en neem contact op met Productondersteuning voor meer hulp. Als de aansluitcontacten in goede conditie verkeren, leg dan de accu tijdelijk opzij.
  battery-close-up.png
  OPMERKING: Laat de accu niet vallen en voorkom het aanraken/beschadigen van de aansluitcontacten als de accu verwijderd is.
 3. Bepaal of je fiets een doorverbindingskabel heeft. De doorverbindingskabel is een extra stuk kabel dat bij sommige fietsen in de kabelboom is verwerkt, zoals weergegeven in de tweede afbeelding hieronder. Of je al dan niet een doorverbindingskabel hebt, is van invloed op welke stappen voor het controleren van de stekkers voor jou van toepassing zijn.
  • Als je accessoirekabel nergens op is aangesloten (er zit een dopje op de stekker aan het uiteinde), heb je geen doorverbindingskabel.
  • Als de accessoirekabel weer omhoog terugloopt naar je kabelboom en is aangesloten op een andere kabel, heb je wel een doorverbindingskabel.

wiring_harness_jumper_cable_diagrams-02.png

Hierboven: Kabelboom zonder doorverbindingskabel

Legenda (voor kabelboomschema's boven en onder)

A Rad UI-display
B

Rad UI display-stekker op de kabelboom (bij fietsen zonder doorverbindingskabel). Op fietsen met een doorverbindingskabel is deze stekker aangesloten op de doorverbindingskabel.

C

Rad UI-display-stekker naar de Rad UI-afstandsbediening

D

Splitsing in kabelboom

E

Koplampstekker van kabelboom

F

Accessoirepoort met stekkerdopje op het uiteinde

G

Aftakking doorverbindingskabel

H

Doorverbindingskabel aangesloten op kabelboom

I

Doorverbindingskabel aangesloten op accessoirepoort

Hieronder: Kabelboom met doorverbindingskabel 
wiring_harness_jumper_cable_diagrams-01-1.png

Afzonderlijke stekkers controleren

Er zijn een paar hoofdstekkers die een fout kunnen veroorzaken als ze los of beschadigd zijn.

 • Stekkers van Rad UI-display
 • Kabelboomstekker
 • Accustekker

Koppel één stekker tegelijk los, inspecteer de binnenkant, sluit de stekker weer aan en zet de fiets aan om te zien of de storing is opgelost. Tijdens het controleren van de stekkers moet je de zijkniptang gebruiken om eventueel de kabelbinders door te knippen en zo voldoende ruimte in de kabels te krijgen zodat de stekker losgekoppeld kan worden.

Klik op de onderstaande kopjes en volg de instructies voor het controleren van elke stekker.

UI-stekkers (als je WEL een doorverbindingskabel hebt)

In deze stap controleer je de Rad UI-stekkers die naar de doorverbindingskabel en naar de Rad UI-afstandsbediening gaan. Raadpleeg onderstaand schema.

wiring_harness_jumper_cable_diagrams-01-1.png

A

Rad UI-display

B

Rad UI-displaystekker naar doorverbindingskabel

C

Rad UI-display-stekker naar de Rad UI-afstandsbediening

H

Stekker van doorverbindingskabel op kabelboom

 1. Zoek de Rad UI-displaystekker ("C" in de bovenstaande afbeelding) die naar de Rad UI-afstandsbediening gaat door de kabel te volgen die tussen deze twee componenten loopt. Trek beide stekkerhelften van de stekker van elkaar zonder ze te draaien. Knip zo nodig de kabelbinders door om de kabel ruimte te geven.
 2. Zoek de Rad UI-displaystekker ("B" in de bovenstaande afbeelding) die naar de doorverbindingskabel gaat. Er zijn twee kabels aangesloten op het Rad UI-display. Je hebt er net een getraceerd naar de Rad UI-afstandsbediening. De andere kabel is aangesloten op de doorverbindingskabel. Trek de stekkerhelften van deze stekker recht uit elkaar zonder ze te draaien.
 3. Zoek de stekker van de doorverbindingskabel ("H" in de bovenstaande afbeelding) die naar de kabelboom gaat. Volg de kabel vanaf de stekker die is losgekoppeld van de Rad UI naar de doorverbindingskabel. Bij de vork gaat de doorverbindingskabel naar de accessoirepoort (aangeduid met "I") en de kabelboom (aangeduid met "H"). Koppel de stekker los die qua grootte en kleur (groen) identiek is aan de Rad UI.
 4. Inspecteer de binnenzijde van de stekkers. 
  • Als de binnenkant van een stekker vuil, beschadigd of nat is, moet dit onderdeel mogelijk worden vervangen. Maak een foto en neem contact op met Productondersteuning voor meer hulp.
  • Als de binnenzijde van de stekker er goed uitziet, let dan voor de aansluitwijze op de inkeping en pennen (en de externe pijlen) op de stekkerhelften en schuif ze in elkaar zonder ze te draaien.
 5. Plaats de accu en schakel de fiets in. Als de fout blijft optreden, schakel dan de fiets uit, verwijder de accu en ontlaad de restspanning. Herhaal deze procedure bij de kabelboomstekker en daarna bij de accustekker.

UI-stekkers (als je GEEN doorverbindingskabel hebt) 

In deze stap controleer je de Rad UI-stekkers die naar de kabelboom en naar de Rad UI-afstandsbediening gaan. Raadpleeg onderstaand schema.

rad_ui_connectors_without_jumper.png

A

Rad UI-display

B

Rad UI-displaystekker naar kabelboom 

C

Rad UI-display-stekker naar de Rad UI-afstandsbediening

 1. Zoek de Rad UI-displaystekker ("C" in de bovenstaande afbeelding) die naar de Rad UI-afstandsbediening gaat door de kabel te volgen die tussen deze twee componenten loopt. Trek beide stekkerhelften van de stekker van elkaar zonder ze te draaien. Knip zo nodig de kabelbinders door om de kabel ruimte te geven.
 2. Zoek de Rad UI-displaystekker ("B" in de bovenstaande afbeelding) die naar de kabelboom gaat. Er zijn twee kabels aangesloten op het Rad UI-display. Je hebt er net een getraceerd naar de Rad UI-afstandsbediening. De andere kabel is aangesloten op de kabelboom. Trek de stekkerhelften van deze stekker recht uit elkaar zonder ze te draaien.
 3. Inspecteer de binnenzijde van de stekkers. 
  • Als de binnenkant van een stekker vuil, beschadigd of nat is, moet dit onderdeel mogelijk worden vervangen. Maak een foto en neem contact op met Productondersteuning voor meer hulp. 
  • Als de binnenzijde van de stekker er goed uitziet, let dan voor de aansluitwijze op de inkeping en pennen (en de externe pijlen) op de stekkerhelften en schuif ze in elkaar zonder ze te draaien.
 4. Plaats de accu en schakel de fiets in. Als de fout blijft optreden, schakel dan de fiets uit, verwijder de accu en ontlaad de restspanning. Herhaal deze procedure bij de kabelboomstekker en daarna bij de accustekker.

Kabelboomstekker controleren

 1. Draai voor de controle van de kabelboomstekker, de bouten op de buitenste kabelafdekking iets los, en draai het stuur naar links om de kabel ruimte te geven.
  remove_external_cable_protector.png
 2. Zoek de kabelboomstekker dicht achter de onderkant van de zitbuis. Koppel de stekker los en inspecteer de binnenkant. De 11 pennen moeten schoon en niet verbogen zijn. Als de stekker er goed uitziet, let dan voor de aansluitwijze op de inkeping en pennen (en de externe pijlen) op de stekkerhelften en schuif ze in elkaar zonder ze te draaien.
  wiring_harness_connector.png
 3. Controleer nogmaals of de stekker goed en stevig is aangesloten.
 4. Trek aan de bovenzijde van de onderbuis voorzichtig aan de kabelboom om deze voldoende ruimte te geven aan de voorzijde van de fiets. Controleer of het stuur naar beide kanten kan draaien voordat de bouten van de buitenste kabelafdekking worden vastgedraaid.
 5. Plaats de accu en schakel de fiets in. Als de fout blijft optreden, schakel dan de fiets uit, verwijder de accu en ontlaad de restspanning. Ga dan verder met de accustekker.

Accustekker controleren

 1. Verwijder de vier schroeven op de binnenste kabelafdekking m.b.v. een kruiskopschroevendraaier en leg de schroeven opzij.
  internal_cable_protector_bolts.png
 2. Verwijder de twee schroeven in de accuhouder m.b.v. een kruiskopschroevendraaier en leg de schroeven opzij.
  battery_mount_bolts.png
  OPMERKING: De schroef onderin heeft een bolle kop en de andere heeft een platte kop.Zorg ervoor dat de platkopschroef weer op de juiste plaats teruggaat bij het terugplaatsen van de accuhouder.
 3. Verwijder de accuhouder en zoek de accustekker. Trek de beide stekkerhelften van de stekker los zonder ze te draaien, controleer de binnenzijde en, als alles er normaal uitziet, sluit de stekkerhelften dan weer zorgvuldig aan. 
 4. Monteer de accuhouder weer. Duw de stekkers terug in de zitting en draai met behulp van de kruiskopschroevendraaier de bolle schroef gedeeltelijk in. Ga dan verder met de schroef met platte kop en draai beide vast.

  TIP: Als de schroef wegglijdt, moet je mogelijk de fiets kantelen zodat de schroef uit de accuzitting valt. Er zit een opening aan de onderkant van de onderbuis.
 5. Plaats de binnenste kabelafdekking terug. Gebruik de kruiskopschroevendraaier bij de montage van de binnenste kabelafdekking. Draai de vier schroeven in de gaten en draai ze vervolgens definitief vast.
 6. Plaats de accu en schakel de fiets in. Als de fout blijft optreden, schakel dan de fiets uit, verwijder de accu en ontlaad de restspanning. Begin vervolgens met het controleren van de overige stekkers met behulp van de "isolatiestappen" die hieronder worden beschreven.

"Isolatie"-stappen

Volg de onderstaande stappen om de resterende stekkers te controleren en zorg ervoor dat de stekker losgekoppeld is als je de fiets weer aanzet. (Dit kan helpen bij het isoleren van een onderdeel dat mogelijk een fout veroorzaakt.)

 1. Zoek de stekker en koppel deze los. Knip zo nodig de kabelbinders door om de kabel ruimte te geven en trek de stekkerhelften recht uit elkaar zonder ze te draaien.
 2. Inspecteer de binnenzijde van de stekker. Als de binnenkant van een stekker vuil, beschadigd of nat is, moet dit onderdeel mogelijk worden vervangen. Maak een foto en neem contact op met Productondersteuning voor meer hulp. 
 3. Houd de stekker losgekoppeld, plaats de accu weer en schakel de fiets in om te controleren of de fout nog optreedt.
  • Als de fout niet langer optreedt: Het onderdeel dat is losgekoppeld, kan de fout hebben veroorzaakt. Noteer welk onderdeel het is en neem contact op met Productondersteuning voor hulp.
  • Als de fout blijft optreden: Schakel de fiets uit, verwijder de accu en ontlaad de restspanning. Sluit de stekker zorgvuldig weer aan. 

Stekker van PAS-sensor voor trapondersteuning

Volg de kabel die achter de linker crank loopt (de kant zonder ketting). De binnenzijde van de stekker is oranje.

pedal_assist_connector.png

Motorstekker

Volg de kabel vanaf de motor naar de stekker op de linker zijde van de achtervork. De binnenzijde van de stekker is zwart.

motor_connector.png

Achterlichtstekker

Volg de kabel van het achterlicht die uit het voorste uiteinde van het achterspatbord komt (in de buurt van de liggende achtervork). De binnenzijde van de stekker is blauw.

taillight_connector.png

Accessoirepoort achter

Zoek de accessoirestekker, die zich in de buurt van de onderkant van de zitbuis moet bevinden. Er zit een zwarte dop op als de stekker niet wordt gebruikt, en de binnenzijde is zwart.

rear_accessory_port.png

Remhendelstekker

Zoek een van de remhendelstekkers door de kabel van een remhendel op het stuur naar de stekker te volgen. De binnenzijde is rood. Voer de isolatiestappen bij deze stekker uit en herhaal daarna deze procedure bij de stekker van de andere remhendel.

right_brake_connector.png

Stekker van de Twist Power Assist

Volg de kabel vanaf de Twist Power Assist-draaigreep op het stuur naar de stekker aan de voorkant van de fiets. De binnenzijde is oranje.

throttle_connector.png

Accessoirepoort voor

Hoe je de accessoirepoort aan de voorkant vindt, is afhankelijk van of je fiets een doorverbindingskabel heeft of niet. Zie onderstaande afbeelding die van toepassing is op jouw fiets. De binnenkant van de accessoirepoort is zwart.

wiring_harness_jumper_cable_diagrams-02-1.png

Hierboven: Kabelboom zonder doorverbindingskabel De accessoirepoort is gelabeld met "F" en op de stekker is een dopje gemonteerd.

wiring_harness_jumper_cable_diagrams-01-2.png

Hierboven: Kabelboom met doorverbindingskabel De accessoirepoort is aangesloten op de doorverbindingskabel bij de pijl met het label "I".

Koplampstekker

Volg de kabel vanaf de koplamp naar de koplampstekker. De binnenzijde is rood. 

headlight_connector.png

Als het probleem blijft optreden nadat de stekkers zijn gecontroleerd, neem dan contact op met Productondersteuning van Rad Power Bikes.

Als het probleem is verholpen, vervang dan alle doorgeknipte kabelbinders en knip het overtollige deel af zodat ze vlak en glad zijn. Knip het overtollige deel van de kabelbinders af met de zijkniptang. Zorg ervoor dat het uiteinde van de kabelbinder vlak en glad zonder scherpe rand is.

Controleer of alle kabels niet in de buurt van bewegende onderdelen lopen en draai het stuur om er zeker van te zijn dat het vrij kan draaien.

Plaats de accu weer en test de fiets volledig tijdens een proefrit.

 • Was this article helpful?